Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Documente tip
Arheologie
Cerere tip arheologie
Descarcă
Cerere pentru eliberarea avizului specific
Descarcă
Patrimoniu imobil
Cerere tip aviz imobile
Descarcă
Înștințare privind intenţia de vânzare a imobilului
Descarcă
Cerere tip statut imobil
Descarcă
Cerere notificare prealabila interventii Lega 50/1991
Descarcă
Declarația pe proprie răspundere privind documentațiile depuse
Descarcă
Patrimoniu mobil
CERERE aviz comisia zonală pentru Monumente de For Public
Descarcă
Cerere pt. certificat de export
Descarcă
Raport de expertiză
Descarcă
Informații

+40 259 416 899

PROGRAM CU PUBLICUL:
LUNI - JOI 08:00-16:30
VINERI 08:00-14:00

PROGRAMUL AUDIENȚELOR
DIRECTOR EXECUTIV DR. ADRIANA RUGE
LUNI 09:00-11:00

COMPARTIMENTUL MONUMENTE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE
MARȚI - MIERCURI 09:00 -16:00.


Adresa noastră

Adresă:
Str. Moscovei, 25, Oradea, Bihor,
410001, Romania

Fax: +40 259 418 512

E-mail:
dccpn_bihor@yahoo.com
djcbihor@gmail.com

Program:
Luni - Joi: 08:00-16:30
Vineri: 08:00-14:00

Pentru a solicita Direcției Județene pentru Cultură Bihor informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi persoanei desemnate:

Consilier Sanda Buboi
  • Tel.: 0259-416.899,
  • Adresa: Str. Moscovei, nr. 25, Oradea
  • eMail: dccpn_bihor@yahoo.com, djcbihor@gmail.com

Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil aici.

TAXĂ PENTRU SERVICIUL DE COPIERE A INFORMAȚIILOR

Ordinului nr. 3261 din 16.08.2022 al Ministerului Culturii privind aprobarea taxei pentru serviciul de copiere a informațiilor este disponibil aici.

Modalităţi de contestare a deciziei: În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.

Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice sau aici.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a căruiu rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.

DJPCB Copyright © | Toate drepturile rezervate. Made with ❤️ by the NRGO Web Design team.