Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to main content

Ziua Internaţională a Monumentelor şi Siturilor Arheologice 18 aprilie 2023

Publicat la data: | Direcția Județeana pt. Cultură Bihor

La inițiativa ICOMOS (Comitetul Internațional al Monumentelor si Siturilor), începând cu anul 1983, pe data de 18 Aprilie se celebrează Ziua Internaţionala a Monumentelor şi Siturilor Arheologice. ICOMOS este organizaţia nonguvernamentală care promovează la nivel mondial metodologii şi tehnici științifice cu scopul conservării patrimoniului arhitectural şi arheologic. Activitatea sa se bazează pe principiile consacrate în Carta Iinternațională din 1964 privind conservarea şi restaurarea monumentelor şi siturilor – Carta de la Veneția.

Ziua Națională Constantin Brâncuși

Publicat la data: | Direcția Județeana pt. Cultură Bihor

Ziua Naţională Constantin Brancuşi celebrată la Biblioteca Județeană “Gheorghe Șincai’’ prin vocea şi simţirea artistică a elevilor şi cadrelor didactice din mai multe licee orădene.

Colegiul Național “Iosif Vulcan” Oradea, Liceul de Arte Oradea şi Colegiul Tehnic ,,Constantin Brancuşi’’ în colaborare cu Direcția Județeană pentru Cultură Bihor şi Biblioteca Județeană
“Gheorghe Șincai” au prezentat marți, 21 februarie 2023, ora 12.30, la Biblioteca Județeană “Gheorghe Șincai” momente omagiale dedicate sculptorului român Constantin Brâncuși, catalogat în istoria artei universale drept ,,părintele sculpturii moderne’’. Organizatorilor li s- a alăturat sculptorul Horea Sabău, autorul lucrării de for public Portret monumental Constantin Brîncuşi –Spaţiul Brâncuşi amplasată în Parcul 1 Decembrie, Oradea care a prezentat un material despre influenţa operei brancuşiene asupra propriului limbaj plastic.

Potrivit Legii 305/ 2015 ziua de 19 februarie, ziua de naștere a sculptorului român a fost declarată, în mod oficial sărbătoare naţională fiind promulgată de Klaus Iohannis – preşedinte al României.

În contextul Zilei Culturii Naţionale - Conferinţă de presă la Instituţia Prefectului Judeţul Bihor cu ocazia lansării oficiale a Ambulanţei pentru Monumente Bihor.

Publicat la data: | Direcția Județeana pt. Cultură Bihor

Sărbătoarea Culturii Naţionale (celebrată pe 15 ianuarie) reprezintă un prilej în plus de a conştientiza importanța moștenirii valorilor trecutului. În cadrul culturii naţionale, alături de personalităţile creatoare ale culturii române, alături de cultura scrisă, un loc aparte îl ocupă şi patrimoniul arheologic, construit, mobil şi imaterial, ca mărturie a trecutului, a evoluţiei culturale şi spirituale naţionale, pe care Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bihor în calitate de instituţie cu atribuţii în protejarea patrimoniului la nivel judeţean are îndatorirea să le prezerve. Pe lângă activitatea de inventariere, evidenţă, avizare şi control, ne-am îndreptat atenţia spre mecanisme concrete de intervenţii pentru protejarea acestora.  Astfel a început colaborarea cu Ambulanța pentru Monumente, înfiinţată la nivel naţional în 2016 şi prezentă cu filiale în alte judeţe şi regiuni din ţară: judeţele Sălaj, Arad, în regiuni precum Banat, Transilvania Sud, Moldova Nord şi altele.

Al treilea apel al MIPE din cadrul PNRR pentru investiții în turism și cultură

Publicat la data: | Direcția Județeana pt. Cultură Bihor

Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează un nou apel de proiecte în cadrul Investiției 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Componenta 11 – Turism și cultură din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Biroul de Diplomatie Publica al Ambasadei SUA anunță ediția 2023 a Fondului Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale (AFCP)

Publicat la data: | Direcția Județeana pt. Cultură Bihor

Biroul de Diplomație Publică al Ambasadei SUA acceptă propuneri de proiecte pentru Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale (AFCP) Ediția 2023.

Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale sprijină conservarea, an de an, a obiectivelor precum: clădiri istorice și situri arheologice; obiecte și colecții culturale/de patrimoniu; obiecte arheologice și etnografice; picturi, sculpturi, manuscrise; muzica tradițională; meșteșuguri etc.

Pot implementa proiectele entități necomerciale reputate și responsabile care pot demonstra că au capacitatea necesară de a gestiona proiecte de conservare a patrimoniului cultural, precum organizațiile neguvernamentale, muzee, instituții de învățământ, ministere ale culturii sau instituții și organizații similare.

Granturile vor varia între 10.000 și 500.000 de dolari.

Procesul de depunere a candidaturilor presupune două etape:

 • În runda 1, Ambasada va colecta idei de proiecte sub formă de note conceptuale în format Word, până la data de 10 ianuarie 2023; 
 • În runda 2, Ambasada va invita solicitanții cu idei promițătoare să depună cereri complete de proiecte, până la data de 14 aprilie 2023.

The U.S. Embassy Bucharest and the Cultural Heritage Center in Washington are pleased to announce the start of the U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2023 Grants Program.  The application process involves two rounds: In Round 1, the Embassy will collect project ideas in the form of concept notes, due January 10, 2023; and in Round 2, the Embassy will invite applicants with promising ideas to submit full project applications, due April 14, 2023.  Full implementation of the AFCP 2023 Grants Program is pending the availability of Fiscal Year 2023 funds and an approved congressional spend plan.

Oradea a sărbătorit Zilele Europene ale Patrimoniului 2022

Publicat la data: | Direcția Județeana pt. Cultură Bihor

Cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului ediția a XXVIII-a în România, sâmbătă 10 septembrie, au avut loc evenimentele:

Institutul Naţional al Patrimoniului - Apel de finanțare pentru 2023 începând cu 15.09.2022.

Publicat la data: | Direcția Județeana pt. Cultură Bihor

Institutul Naţional al Patrimoniului informează despre posibilitatea accesării de noi finanțări nerambusabile prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) pentru proiecte care au ca scop protejarea și promovarea monumentelor istorice 

Subprogramul Proiectare este singurul subprogram pentru care vor fi acordate finanțări nerambursabile în cadrul sesiunii 2023, bugetul maxim alocat fiind de 3.000.000 lei.

Consultare publică, PNRR: Ghidurile pentru două apeluri de proiecte aferente Componentei 11 – Turism și Cultură

Publicat la data: | Direcția Județeana pt. Cultură Bihor

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică ghidurile specifice pentru 2 apeluri de proiecte, aferente Investiției 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale și Investiției 2 – Modernizarea/crearea de muzee și memoriale, din cadrul Componentei 11 – Turism și Cultură, din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Documente:

 

INVESTIȚIA 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale – Alocarea apelului de proiecte este de 460.149.383 lei, echivalentul a 93,475 mil. euro

Prin ghidul lansat spre consultare aferent acestei investiții, se acordă sprijin financiar pentru modernizarea /reabilitarea obiectivelor (siturilor) turistice cu impact național și internațional, identificate în zonele de destinație optimă. Ghidul se adresează tuturor proiectelor și solicitanților incluși în rutele turistice/culturale și selectați în vederea restaurării, conform Listei aprobate prin ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene, al ministrului culturii, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 365/722/2781/526/2022.

 

Prin programele finanțate din Programul Operațional Regional și programe naționale au fost restaurate în jur de 500 de monumente istorice din România, dar obiectivele turistice individuale atrag un număr mare de vizitatori doar în cazul în care reprezintă o valoare extraordinară. Proiectul România Atractivă își propune ameliorarea acestor neajunsuri, și atragerea de turiști pe baza acestor rute, prin creșterea accesibilității zonelor turistice și a calității infrastructurii turistice, dezvoltarea destinațiilor turistice, creșterea și diversificarea ofertei turistice prin valorificarea patrimoniului cultural și natural, respectiv creșterea calității experiențelor și a serviciilor la nivelul destinațiilor turistice.

 

INVESTIȚIA I2. Modernizarea/crearea de muzee și memoriale -Alocarea apelului de proiecte este de 337.106.496 lei, echivalentul a 68,48 mil. euro

Prin ghidul lansat spre consultare aferent acestei investiții, se acordă sprijin financiar pentru dezvoltarea turismului cultural prin modernizarea/crearea muzeelor și memorialelor dedicate opresiunii și conflictelor. Ghidul se adresează muzeelor/memorialelor predefinite în cadrul PNRR.

 

România este datoare cu recunoașterea dramelor provocate oamenilor și societății în întregul ei de regimurile totalitariste și este de datoria statului român să educe generațiile viitoare într-un mod interactiv și participativ, astfel încât aceste greșeli ale istoriei să nu se mai repete și să construim o societate bazată pe valorile europene.

 

Perioada de consultare publică este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (până la data de 2 iunie 2022).

 

Persoanele sau entitățile interesate pot trimite observații și propuneri la adresa de e-mail: turism.cultura@mfe.gov.ro.

 

PNRR: Relansarea apelului de proiecte pentru investiții în turism și cultură

Publicat la data: | Direcția Județeana pt. Cultură Bihor

A fost publicat al doilea anunț prin care se solicita indicarea de obiective spre a fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură. La adresa: https://mfe.gov.ro/pnrr-relansarea-apelului-de-proiecte-pentru-investitii-in-turism-si-cultura/ sunt disponibile cerințele necesare a fi îndeplinite, aprobate prin ordinul comun al MIPE, MAT, MC, MDLPA nr. 489, 891, 2880, 667/ 2020.

Potrivit metodologiei, în funcție de tipologia obiectivelor, pot depune solicitări de finanțare a promovării turistice sau a restaurării:

 • unitățile administrativ teritoriale sau parteneriate între acestea;
 • instituții publice, persoane juridice de drept public;
 • universității;
 • unități aparținând unui cult religios recunoscut în România;
 • organizații neguvernamentale.

Termenul de transmitere a documentelor conform metodologiei este: 3-23.05.2022, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, la adresa de e-mail: evaluare2.c11@mfe.gov.ro.

Promovarea celor 12 rute turistice/culturale: Prelungirea termenului pentru depunerea propunerilor de obiective cu o săptămână

Publicat la data: | Direcția Județeana pt. Cultură Bihor

Perioada de transmitere a propunerilor de obiective și anexelor pentru 12 rute turistice/culturale în vederea promovării/restaurării acestora, conform metodologiei stabilite de către Comitetului interministerial pentru Programul România Atractivă, a fost prelungită până la data de 20 martie 2022, ora 24:00.

Ordinul comun pentru extinderea perioadei a fost semnat de către Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Ministrul Culturii și Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

„Prelungirea termenul pentru transmiterea propunerilor de obiective care pot fi incluse în cele 12 rute turistice/culturale cu o săptămână reprezintă un pas normal, având în vedere situația deosebită prin care trecem. Întrucât PNRR este un program excepțional care vizează și creșterea rezilienței comunităților locale, prin dezvoltarea de spații culturale și turistice sustenabile, am urmărit să dăm o șansă tuturor potențialilor solicitanți, fără a pune în pericol termenele asumate”, a declarat Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Acest demers a fost realizat în baza solicitărilor primite din partea unităților administrativ teritoriale, ca urmare a prioritizării misiunilor umanitare îndreptate pentru gestionarea fluxului de refugiați din Ucraina.

Informații suplimentare:

Metodologia poate fi consultată aici: https://mfe.gov.ro/pnrr-apel-de-proiecte-pentru-investitii-in-turism-si-cultura/.

Componenta 11 Turism și Cultură poate fi consultată aici: https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/6490dca26adc981072e7c597cc551a0d.rar

Componenta 11. „Turism și cultură” din cadrul PNRR are ca obiectiv sporirea coeziunii sociale, economice și teritoriale și crearea de noi locuri de muncă, de a atrage investiții ce generează valoare adăugată stimulând dezvoltarea socială și culturală. Investiția nr.1 „Promovarea celor 12 rute turistice/culturale” din cadrul Componentei 11 presupune sprijin financiar în valoare de 103,5 mil. euro pentru promovarea a 12 rute și modernizarea /reabilitarea siturilor turistice cu impact național și internațional incluse în acestea, identificate în zonele considerate a fi destinații optime. Rutele aferente Investiției 1 vor avea 2 componente importante după cum urmează:

 1. Componenta de promovare prin intermediul digitalizării rutelor, semnalistică, aplicații pentru telefon;
 2. Componenta de restaurare, revitalizare, construire.

Cele 12 rute sunt:

 • Ruta castelelor – 30 de obiective promovate, 5 castele restaurate;
 • Ruta curiilor din Transilvania – 25 de obiective promovate, 5 curii restaurate;
 • Ruta culelor – 15 obiective promovate, 5 cule restaurate;
 • Traseul gastronomiei tradiționale românești – 30 de obiective promovate;
 • Ruta bisericilor fortificate – 20 de obiective promovate;
 • Ruta bisericilor de lemn – 30 de obiective promovate, 10 biserici restaurate;
 • Ruta mănăstirilor din zona Moldovei – 30 de obiective promovate, 5 mănăstiri restaurate;
 • Ruta Sfântul Ladislau pe teritoriul României – 20 de obiective promovate, 5 obiective restaurate;
 • Ruta castrelor romane – 20 de obiective promovate, 5 castre restaurate;
 • Ruta cetăților – 30 de obiective promovate, 5 cetăți restaurate;
 • Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creșterii atractivității zonei – 30 de obiective promovate, 30 de obiective restaurate (gospodării);
 • Ruta satelor cu arhitectură tradițională – 20 de obiective promovate, 150 de case tradiționale restaurate din cele 20 de sate cu arhitectură tradițională.

C11 Analiza DNSH.pdf C11 Tabel jaloane si tinte.pdf C11 Turism si cultura (varianta extinsă.pdf)