Consultare publică, PNRR: Ghidurile pentru două apeluri de proiecte aferente Componentei 11 – Turism și Cultură

| Direcția Județeana pt. Cultură Bihor | Agendă publică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică ghidurile specifice pentru 2 apeluri de proiecte, aferente Investiției 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale și Investiției 2 – Modernizarea/crearea de muzee și memoriale, din cadrul Componentei 11 – Turism și Cultură, din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Documente:

 

INVESTIȚIA 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale – Alocarea apelului de proiecte este de 460.149.383 lei, echivalentul a 93,475 mil. euro

Prin ghidul lansat spre consultare aferent acestei investiții, se acordă sprijin financiar pentru modernizarea /reabilitarea obiectivelor (siturilor) turistice cu impact național și internațional, identificate în zonele de destinație optimă. Ghidul se adresează tuturor proiectelor și solicitanților incluși în rutele turistice/culturale și selectați în vederea restaurării, conform Listei aprobate prin ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene, al ministrului culturii, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 365/722/2781/526/2022.

 

Prin programele finanțate din Programul Operațional Regional și programe naționale au fost restaurate în jur de 500 de monumente istorice din România, dar obiectivele turistice individuale atrag un număr mare de vizitatori doar în cazul în care reprezintă o valoare extraordinară. Proiectul România Atractivă își propune ameliorarea acestor neajunsuri, și atragerea de turiști pe baza acestor rute, prin creșterea accesibilității zonelor turistice și a calității infrastructurii turistice, dezvoltarea destinațiilor turistice, creșterea și diversificarea ofertei turistice prin valorificarea patrimoniului cultural și natural, respectiv creșterea calității experiențelor și a serviciilor la nivelul destinațiilor turistice.

 

INVESTIȚIA I2. Modernizarea/crearea de muzee și memoriale -Alocarea apelului de proiecte este de 337.106.496 lei, echivalentul a 68,48 mil. euro

Prin ghidul lansat spre consultare aferent acestei investiții, se acordă sprijin financiar pentru dezvoltarea turismului cultural prin modernizarea/crearea muzeelor și memorialelor dedicate opresiunii și conflictelor. Ghidul se adresează muzeelor/memorialelor predefinite în cadrul PNRR.

 

România este datoare cu recunoașterea dramelor provocate oamenilor și societății în întregul ei de regimurile totalitariste și este de datoria statului român să educe generațiile viitoare într-un mod interactiv și participativ, astfel încât aceste greșeli ale istoriei să nu se mai repete și să construim o societate bazată pe valorile europene.

 

Perioada de consultare publică este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (până la data de 2 iunie 2022).

 

Persoanele sau entitățile interesate pot trimite observații și propuneri la adresa de e-mail: turism.cultura@mfe.gov.ro.

 

PNRR: Relansarea apelului de proiecte pentru investiții în turism și cultură

| Direcția Județeana pt. Cultură Bihor | Agendă publică

A fost publicat al doilea anunț prin care se solicita indicarea de obiective spre a fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură. La adresa: https://mfe.gov.ro/pnrr-relansarea-apelului-de-proiecte-pentru-investitii-in-turism-si-cultura/ sunt disponibile cerințele necesare a fi îndeplinite, aprobate prin ordinul comun al MIPE, MAT, MC, MDLPA nr. 489, 891, 2880, 667/ 2020.

Potrivit metodologiei, în funcție de tipologia obiectivelor, pot depune solicitări de finanțare a promovării turistice sau a restaurării:

 • unitățile administrativ teritoriale sau parteneriate între acestea;
 • instituții publice, persoane juridice de drept public;
 • universității;
 • unități aparținând unui cult religios recunoscut în România;
 • organizații neguvernamentale.

Termenul de transmitere a documentelor conform metodologiei este: 3-23.05.2022, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, la adresa de e-mail: evaluare2.c11@mfe.gov.ro.

Promovarea celor 12 rute turistice/culturale: Prelungirea termenului pentru depunerea propunerilor de obiective cu o săptămână

| Direcția Județeana pt. Cultură Bihor | Agendă publică

Perioada de transmitere a propunerilor de obiective și anexelor pentru 12 rute turistice/culturale în vederea promovării/restaurării acestora, conform metodologiei stabilite de către Comitetului interministerial pentru Programul România Atractivă, a fost prelungită până la data de 20 martie 2022, ora 24:00.

Ordinul comun pentru extinderea perioadei a fost semnat de către Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Ministrul Culturii și Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

„Prelungirea termenul pentru transmiterea propunerilor de obiective care pot fi incluse în cele 12 rute turistice/culturale cu o săptămână reprezintă un pas normal, având în vedere situația deosebită prin care trecem. Întrucât PNRR este un program excepțional care vizează și creșterea rezilienței comunităților locale, prin dezvoltarea de spații culturale și turistice sustenabile, am urmărit să dăm o șansă tuturor potențialilor solicitanți, fără a pune în pericol termenele asumate”, a declarat Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Acest demers a fost realizat în baza solicitărilor primite din partea unităților administrativ teritoriale, ca urmare a prioritizării misiunilor umanitare îndreptate pentru gestionarea fluxului de refugiați din Ucraina.

Informații suplimentare:

Metodologia poate fi consultată aici: https://mfe.gov.ro/pnrr-apel-de-proiecte-pentru-investitii-in-turism-si-cultura/.

Componenta 11 Turism și Cultură poate fi consultată aici: https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/6490dca26adc981072e7c597cc551a0d.rar

Componenta 11. „Turism și cultură” din cadrul PNRR are ca obiectiv sporirea coeziunii sociale, economice și teritoriale și crearea de noi locuri de muncă, de a atrage investiții ce generează valoare adăugată stimulând dezvoltarea socială și culturală. Investiția nr.1 „Promovarea celor 12 rute turistice/culturale” din cadrul Componentei 11 presupune sprijin financiar în valoare de 103,5 mil. euro pentru promovarea a 12 rute și modernizarea /reabilitarea siturilor turistice cu impact național și internațional incluse în acestea, identificate în zonele considerate a fi destinații optime. Rutele aferente Investiției 1 vor avea 2 componente importante după cum urmează:

 1. Componenta de promovare prin intermediul digitalizării rutelor, semnalistică, aplicații pentru telefon;
 2. Componenta de restaurare, revitalizare, construire.

Cele 12 rute sunt:

 • Ruta castelelor – 30 de obiective promovate, 5 castele restaurate;
 • Ruta curiilor din Transilvania – 25 de obiective promovate, 5 curii restaurate;
 • Ruta culelor – 15 obiective promovate, 5 cule restaurate;
 • Traseul gastronomiei tradiționale românești – 30 de obiective promovate;
 • Ruta bisericilor fortificate – 20 de obiective promovate;
 • Ruta bisericilor de lemn – 30 de obiective promovate, 10 biserici restaurate;
 • Ruta mănăstirilor din zona Moldovei – 30 de obiective promovate, 5 mănăstiri restaurate;
 • Ruta Sfântul Ladislau pe teritoriul României – 20 de obiective promovate, 5 obiective restaurate;
 • Ruta castrelor romane – 20 de obiective promovate, 5 castre restaurate;
 • Ruta cetăților – 30 de obiective promovate, 5 cetăți restaurate;
 • Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creșterii atractivității zonei – 30 de obiective promovate, 30 de obiective restaurate (gospodării);
 • Ruta satelor cu arhitectură tradițională – 20 de obiective promovate, 150 de case tradiționale restaurate din cele 20 de sate cu arhitectură tradițională.

C11 Analiza DNSH.pdf C11 Tabel jaloane si tinte.pdf C11 Turism si cultura (varianta extinsă.pdf)

Primul apel al MIPE din cadrul PNRR pentru investiții în turism și cultură

| Direcția Județeana pt. Cultură Bihor | Agendă publică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat vineri metodologia aferentă procedurii de selecție pentru identificarea obiectivelor celor 12 rute culturale. Investiția presupune 2 tipuri de intervenții: promovarea a 300 de obiective turistice/culturale și restaurarea a 225 de obiective. Solicitanții eligibili au 14 zile la dispoziție pentru a transmite fișa obiectivului și documentele suport conform metodologiei.

Fiecare rută culturală are specificul ei, motiv pentru care potențialii solicitanți trebuie să acorde o atenție sporită atât metodologiei publicate, cât și informațiilor prezentate în cadrul Componentei 11. Turism și Cultură – Investiția 1.

„Fac un apel către toate autoritățile publice locale să aibă în vedere această investiție și să depună în termenul stabilit de metodologie documentele solicitate. Sunt pași ușor de parcurs, iar beneficiile ar putea fi foarte mari – promovarea localităților prin componenta turism și dezvoltarea de noi modele antreprenoriale în jurul obiectivelor care vor fi cuprinse în PNRR”, a declarat Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Metodologia poate fi consultată aici: https://mfe.gov.ro/pnrr-apel-de-proiecte-pentru-investitii-in-turism-si-cultura/.

Componenta 11 Turism și Cultură poate fi consultată aici: https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/6490dca26adc981072e7c597cc551a0d.rar

Informații suplimentare:
Componenta 11. „Turism și cultură” din cadrul PNRR are ca obiectiv sporirea coeziunii sociale, economice și teritoriale și crearea de noi locuri de muncă, de a atrage investiții ce generează valoare adăugată stimulând dezvoltarea socială și culturală. Investiția nr.1 „Promovarea celor 12 rute turistice/culturale” din cadrul Componentei 11 presupune sprijin financiar în valoare de 103,5 mil. euro pentru promovarea a 12 rute și modernizarea /reabilitarea siturilor turistice cu impact național și internațional incluse în acestea, identificate în zonele considerate a fi destinații optime. Rutele aferente Investiției 1 vor avea 2 componente importante după cum urmează:

 1. Componenta de promovare prin intermediul digitalizării rutelor, semnalistică, aplicații pentru telefon;
 2. Componenta de restaurare, revitalizare, construire.

Cele 12 rute sunt:

 • Ruta castelelor – 30 de obiective promovate, 5 castele restaurate;
 • Ruta curiilor din Transilvania – 25 de obiective promovate, 5 curii restaurate;
 • Ruta culelor – 15 obiective promovate, 5 cule restaurate;
 • Traseul gastronomiei tradiționale românești – 30 de obiective promovate;
 • Ruta bisericilor fortificate – 20 de obiective promovate;
 • Ruta bisericilor de lemn – 30 de obiective promovate, 10 biserici restaurate;
 • Ruta mănăstirilor din zona Moldovei – 30 de obiective promovate, 5 mănăstiri restaurate;
 • Ruta Sfântul Ladislau pe teritoriul României – 20 de obiective promovate, 5 obiective restaurate;
 • Ruta castrelor romane – 20 de obiective promovate, 5 castre restaurate;
 • Ruta cetăților – 30 de obiective promovate, 5 cetăți restaurate;
 • Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creșterii atractivității zonei – 30 de obiective promovate, 30 de obiective restaurate (gospodării);
 • Ruta satelor cu arhitectură tradițională – 20 de obiective promovate, 150 de case tradiționale restaurate din cele 20 de sate cu arhitectură tradițională.

! Solicitanții eligibilii au 14 zile la dispoziție, începând cu 25.02.2022, pentru a transmite fișa obiectivului și documentele suport conform metodologiei, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, la adresa de e-mail: evaluare.c11@mfe.gov.ro

C11 Analiza DNSH.pdf C11 Tabel jaloane si tinte.pdf C11 Turism si cultura (varianta extinsă.pdf)

Ziua Culturii Naționale - 15 ianuarie 2022

| Direcția Județeana pt. Cultură Bihor | Agendă publică

Cu ocazia Zilei Culturii Naţionale 15 ianuarie 2022, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bihor informează despre acţiunile de identificare în vederea clasării bunurilor culturale mobile din judeţul Bihor de valoare naţională deosebită.

În colaborare cu deţinătorii bunurilor culturale, în prima etapă au fost selectate pentru clasarea în patrimoniul cultural naţional mobil: coligatul ce cuprinde numărul revistei ,,Familia’’ în care poetul naţional Mihai Eminescu a debutat în anul 1866 cu poezia ,,De-aş avea’’ din colecţia Muzeului Memorial Iosif Vulcan, secţie a Muzeului Ţării Crişurilor –Complex Muzeal Oradea şi celebrul cojoc ,,binşenesc’’, aparţinând Muzeului Municipal Beiuş.

 

Au fost supuse procedurii două cojoace ,,binşeneşti’’ care pentru întrunirea punctajului de clasare au necesitat lucrări de conservare şi restaurare, intervenţii realizate cu finanţarea DJC Bihor la Muzeul Naţional Astra din Sibiu. Până la îmbunătăţirea condiţiilor de depozitare şi expunere la Muzeul Municipal Beiuş, cojoacele au fost predate în regim de custodie temporară Muzeului Ţării Crişurilor unde sunt întrunite condiţiile de securitate şi păstrare la standarde europene.

Dosarele de clasare transmise în lunile septembrie respectiv octombrie 2021 Ministerului Culturii pentru parcurgerea circuitului de avizare, au fost întocmite de muzeografi şi experţi de la cele două muzee deţinătoare.

În etapa a doua, s-a stabilit colaborarea cu reprezentanţii Bibliotecii Judeţene ,,Gheorghe Şincai’’ şi ai Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor.

Se va demara procedura de restaurare şi mai apoi de clasare pentru 4 incunabule, cărţi tipărite înainte de 1500, în primii ani după introducerea tiparului: Defensorium curatorum contra eos qui privilegiatos se dicunt; Fasciculus Temporum; Liber chronicarum Secunda etas Mundi; Opera, deţinător Biblioteca Judeţeană ,,Gheorghe Şincai’’ Judeţul Bihor.

 

Prin Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor, dintre bunurile aflate în Sinagoga Aachvas Rein în cadrul expoziţiei permanente dedicate Istoriei evreilor din Oradea, Fondul Tereza Mozses se vor clasa: Haină militară “ghimnastiorce” 5 piese – (haină militară rusească) purtată de Tereza Mozses la întoarcerea din lagăr; Regulamentul ghetoului de la Oradea - 10 mai 1944; Cărţi poştale de lagăr –păstrate în original (corespondenţa deţinuţilor în lagărele de muncă forţată) iar din Fondul Sonnenfeld: Pietre de litografie – 3 buc. – utilizate în Tipografia Sonnenfeld Oradea. De asemenea, vor fi selectate în vederea clasării şi bunuri mobile expuse în Casa Darvas-La Roche. Dosarele vor fi întocmite de experţi acreditaţi de Ministerul Culturii.

ANUNŢ CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante

| Direcția Județeana pt. Cultură Bihor | Agendă publică

În conformitate cu dispoziţiile art. 618 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (3) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ BIHOR organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarei funcţiei publice vacante din cadrul aparatului propriu:

Consilier clasa I grad profesional asistent la Compartimentul Monumente istorice și arheologie.

Durata timpului de lucru: timp normal, respectiv 8 ore / zi, 40 de ore / săptămână.

Vezi anunțul Acte obligatorii pentru înscriere Formular de înscriere Prelungire perioadă de depunere Rezultat selecție dosare Rezultat probă scrisă Anunț susținere interviu Rezultat interviu Rezultat final

ANUNŢ CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea funcției publice de execuție: consilier asistent compartimentul monumente istorice și arheologie

| Direcția Județeana pt. Cultură Bihor | Agendă publică

În conformitate cu dispoziţiile art. 618 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (3) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ BIHOR organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarei funcţiei publice vacante din cadrul aparatului propriu:

Consilier clasa I grad profesional asistent la Compartimentul Monumente istorice și arheologie.

Durata timpului de lucru: timp normal, respectiv 8 ore / zi, 40 de ore / săptămână.

Vezi anunțul Acte obligatorii pentru înscriere Formular de înscriere

ANUNȚ - Reluarea procedurii de ocupare prin transfer a unui post din cadrul Direcției Județene pentru Cultură Bihor

| Direcția Județeana pt. Cultură Bihor | Agendă publică
Direcția Județeană pentru Cultură Bihor, în temeiul prevederilor art. 502 al. 1 lit. c) și art. 506 al. 1 lit. b.), al. 2, al. 5 și al. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 149 al. 1 – 5 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, anunță ocuparea unei funcții publice de execuție, prin transfer la cerere.

Vezi anunțul

ANUNȚ - Privind reluarea procedurii de ocupare prin transfer a unui post din cadrul Direcției Județene pentru Cultură Bihor

| Direcția Județeana pt. Cultură Bihor | Agendă publică
Direcția Județeană pentru Cultură Bihor, în temeiul prevederilor art. 502 al. 1 lit. c) și art. 506 al. 1 lit. b.), al. 2, al. 5 și al. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 149 al. 1 – 5 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, anunță ocuparea unei funcții publice de execuție, prin transfer la cerere.

Vezi anunțul

ANUNȚ - Privind ocuparea prin transfer a unui post din cadrul Direcției Județene pentru Cultură Bihor

| Direcția Județeana pt. Cultură Bihor | Agendă publică
Direcția Județeană pentru Cultură Bihor, în temeiul prevederilor art. 502 al. 1 lit. c) și art. 506 al. 1 lit. b.), al. 2, al. 5 și al. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 149 al. 1 – 5 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, anunță ocuparea unei funcții publice de execuție, prin transfer la cerere.

Vezi anunțul
DJPCB Copyright © | Toate drepturile rezervate. Made with ❤️ by the NRGO Web Design team.